Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag i Børnehuset Vimmerby består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De centrale elementer er:

  • Børnesyn – det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv – børn på f.eks. 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg – legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring – læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber – leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø – et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde – et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner – alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen – sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

Div. dokumenter

Evaluering af den pædagogiske læreplan:

Opskrivning: 

Har du interesse i at få dit barn skrevet op til en plads i Vimmerby, skal du kontakte vores leder Dorte.
Her vil du blive indkaldt til et møde, hvor vi finder ud af ud, om husets værdier harmonere med de ønsker som I eventuelt kunne have.

Kontakt os per telefon eller mail for at koordinere et sådan møde.

Medarbejdere:

Dorte Møller

Leder

Marie

Pædagog og TR

Mette

Pædagog-medhjælper

Britt

Pædagog

Lisa

Pædagog-medhjælper

Mette

Pædagog

Kirsten

Køkken ansvarlig

Samuel

Pædagog

IMG_1227

Heidi

Pædagog

René

Pædagog og Koordinator

Hanne

Pædagog og AMR

Connie

Pædagog

Christina

Pædagog

Henry

Pedel

Bestyrelsen:

Kirsten

Anton Krarup

Formand

Lars Børty Nielsen

Næstformand

Anders Mikkelsen

BESTYRELSESMEDLEM & kasserer

Anne Rauff Larsen

BESTYRELSESMEDLEM

Kirsten

Camilla Pehrson Lauritzen

BESTYRELSESMEDLEM

Brian Strunge Morten

Supl. BESTYRELSESMEDLEM

Pernille Damborg Claesen

Supl. BESTYRELSESMEDLEM