Pædagogisk grundlag

Det pædagogiske grundlag i Børnehuset Vimmerby består af en række fælles centrale elementer, som er kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed vi arbejder med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

De centrale elementer er:

  • Børnesyn – det at være barn har værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv – børn på f.eks. 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.
  • Leg – legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.
  • Læring – læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.
  • Børnefællesskaber – leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for.
  • Pædagogisk læringsmiljø – et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for arbejdet med børns læring.
  • Forældresamarbejde – et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.
  • Børn i udsatte positioner – alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.
  • Sammenhæng til børnehaveklassen – sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

Div. dokumenter

Tilsynsrapport:

(Opdateret 4. juli 2023)

Evaluering af den pædagogiske læreplan:

(Opdateret 30. juni 2023)

Opskrivning: 

Har du interesse i at få dit barn skrevet op til en plads i Vimmerby, skal du kontakte vores leder Dorte.
Her vil du blive indkaldt til et møde, hvor vi finder ud af ud, om husets værdier harmonere med de ønsker som I eventuelt kunne have.

Kontakt os per telefon eller mail for at koordinere et sådan møde.

Medarbejdere:

Dorte Møller

Leder

Marie

Pædagog og TR (Pt. på barsel)

Jeg er uddannet pædagog i 2015, og har siden arbejdet i vuggestue. Jeg er optaget af den udvikling et vuggestuebarn gennemgår både sprogligt og socialt, såvel som motorisk. I mit arbejde er jeg anerkendende og nærværende.

Når jeg ikke arbejder i Vimmerby engagerer jeg mig i bestyrelsesarbejde i mine børns institutioner, og sælger lidt børnetøj.

Mette

Pædagog-medhjælper

Britt

Pædagog

Jeg hedder Britt og blev uddannet i – 98.

Jeg har arbejdet i Vimmerby siden Marts 2019. Der forinden havde jeg taget en efteruddannelse i neuro-pædagogik. Jeg synes at relationsarbejde giver så god mening og lægger vægt på at være nærværende og tilgængelig for børnene og være opmærksom på deres trivsel og udvikling. Derfor ser jeg en stor værdi i et åbent og ærligt forældresamarbejde.

Jeg brænder for sang og musik / rytmik hvilket jeg altid har brugt som et pædagogisk redskab. Det har også en værdi i sig selv som noget der giver livsglæde og samhørighed. Derudover vægter jeg også at bruge naturen med børnene, hvor der findes så meget spændene de man kan opleve, og sanser og motorik bliver udfordret og udviklet. Samtidig er det afstressende og skaber nærvær og så får vi gode oplevelser sammen.

 

Jeg trives bedst når jeg arbejder med mine værdier og det gør jeg i høj grad i Vimmerby som arbejder ud fra, samt formidler de kristne værdier og troen på Gud.

Lisa

Pædagog-medhjælper

Mette

Pædagog

Jeg blev færdig uddannet i 2019, ansat i Vimmerby januar 2022. Lige nu er jeg i gang med et modul på UCN i udviklingspsykologi. Til daglig er jeg at finde på Stjernestuen.

I mit daglige arbejde kan jeg godt lide at fordybe mig, med kreative projekter. Jeg arbejder gerne projektorienteret og med æstetiske læreprocesser, hvor flere læringsstile er i spil hos børnene.

Jeg er optaget af og nysgerrige på børnenes leg og relationer. Jeg forsøger at følge deres spor og gribe deres initiativer, ved at undersøge- og gå på opdagelse sammen med dem. For på den måde at skabe og styrke relationer, trivsel, dannelse og udvikle nærmeste udviklings zone.

 

Jeg ønsker at møde børn og voksne i øjenhøjde, med respekt i en anerkendende og nærværende relation. Børnehavelivet skal være et trygt sted at være, fyldt med kram, smil, sjov og ballade.

Lars

Køkkenansvarlig

Samuel

Pædagog

Jeg har været ansat i Vimmerby siden 2004. Det er mange år, men det er også et dejligt sted at være både for store og små. Jeg er lige nu pædagog i vores før-skole gruppe; Astronauterne. Jeg har fået buskørekort og kører sammen med Astronauterne og min kollega Mette ud i det Nordjyske landskab. Tjek evt. vores FB side og se nogle billeder af vores dejlige ture. Jeg brænder for at livet skal være dejligt og sjovt, trygt men også udfordrende for både voksne og børn. Jeg lægger stor vægt på at være i aktivitet sammen med børnene som jeg ser som mine ligeværdige medmennesker.

IMG_1227

Heidi

Pædagog

Anne-Maria

Pædagog-Medhjælper

Hanne

Pædagog og AMR

Connie

Pædagog

Henry

Pedel

Bestyrelsen:

Anton Krarup-4002

Anton Krarup

Formand

Vores fremtid er vores børn. Jeg har valgt er være en del af bestyrelsen, fordi jeg gerne vil hjælpe pædagogerne og lederen, med at skabe de optimale rammer så børnene kan vokse. 

 

Jeg går ind for en stærk og omfavnende faglighed blandt de ansatte og at give dem mulighed for styrke deres kompetencer gennem nytænkende pædagogik og videreuddannelse, netop så de kan hjælpe det enkelte barn på den måde, som det behøver. Jeg tror på, Vimmerby kan være en forgangsinstitution, og det er det jeg kæmper for.

 

Lars Børty Nielsen

Næstformand

Anders Mikkelsen

BESTYRELSESMEDLEM & kasserer

Anne Rauff Larsen

BESTYRELSESMEDLEM

unnamed

Camilla Pehrson Lauritzen

BESTYRELSESMEDLEM

Brian Strunge Morten

Supl. BESTYRELSESMEDLEM

Pernille Damborg Clasen

BESTYRELSESMEDLEM