Bestyrelse

Anton Krarup

Formand

Anders Mikkelsen

Næstformand

Lars Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Sara Ambrosen

Bestyrelsesmedlem

Pernille Clasen

Bestyrelsesmedlem

Brian Mortensen

Supl. Bestyrelsesmedlem

Ninna Timmermann

Supl. Bestyrelsesmedlem