Velkommen til Børnehuset Vimmerby

Vi er et privat integreret børnehus med kristne værdier, der indeholder både vuggestue og børnehave.

Vi er en institution, der bygger på kristne værdier, som ønsker at have gud med i vores hverdag og udmønte guds ord i praksis og her i Børnehuset Vimmerby. Det er vigtigt for os, at fastslå, at vi ikke er tilknyttet nogen bestemt kirkelig organisation, men er startet op på frivillig/privat basis. Dermed ønsker vi, at alle skal være velkommen og føle sig som en del af vores hus uanset tilhørsforhold til kirke eller ej.

Hverdagen

Vores fokus i hverdagen er kreativitet, leg, udvikling og fællesskab

Vores stuer

Med plads til fordybelse, kreativitet, leg og udvikling

Rollingerne

Rollingerne er stuen for vores mindste børn. Her er børnene til de er ca. 2 år. Her er fokus på at få en tryg indkøring i institution.

Spirene

Spirene er stuen for børnene, der er mellem 2 til 3 år. Her er fokus på at styrke børnenes selvstændighed og forberede børnene til overgangen til børnehave.

Regnbuerne

Regnbuestuen er for børnehavens 3-4 årige. Her er fokus på mestring både personligt, fagligt og socialt.

Astronauterne

Astronauterne er stuen for de ældste børn i børnehaven. I det sidste år i børnehaven, arbejder vi fokuseret med kompetencerne til at forberede børnene på skolelivet.