Vi er et privat børnehus med kristne værdier, som indeholder både vuggestue og børnehave.

I børnehaven har vi plads til 40 børn
I vuggestuen har vi plads til 15 børn

Vi er en institution med kristne værdier, som ønsker at have gud med i vores hverdag og udmønte guds ord i praksis og her i børnehuset Vimmerby. Det er meget vigtigt for os at fastslå at vi ikke er tilknyttet nogen bestemt kirkelig organisation, men er startet op på frivillig/privat basis. Dermed ønsker vi at alle skal være velkommen og føle sig som en del af vores hus uanset tilhørsforhold til kirke eller ej.

Rollingerne

Vuggestuen er delt i to grupper. Rollingerne som er i gruppen til de er ca. 2 år. Herefter rykker de op til Spirer. 

Spirene

Spirene er gruppen for børnene der er mellem 2 til 3 år.

Regnbuerne

Børnehavens 3-4 årige går på regnbuestuen. Hvor fokus er på mestring både personligt, fagligt og socialt. 

Astronauter

Det sidste år i børnehaven, arbejder vi fokuseret med kompetencerne til at forberede børnene på skolelivet.
Vi har bl.a. en bus som bruges til flere heldagsture hver uge.