Mere om stuerne

Her kommer en kort præsentation af de forskellige grupper i huset.

Rollingerne

1 til 2 år

Rollinger – børn fra 0 til 2 år. Hos Rollingerne er der fokus på tryghed, nærvær og omsorg samt relationsarbejde i forhold til både børn og forældre.

Spirerne

2 til 3 år

Spirer – før-børnehavebørn fra 2 til 3 år. Hos Spirerne er der fokus på udvikling af kompetencer, som børnene skal mestre for at få den bedste overgang til børnehaven eks. selvhjulpenhed, sproglige kompetencer og sociale kompetencer

Stjerner og Raketter

3 til 4 år

Stjerner/Raketter – børn fra 3 til 5 år. Hos Stjernerne er der fokus på mestring personligt, fagligt og socialt. 

Astronauter

5+ år

Astronauter – førskolebørn. Hos Astronauterne er der fokus på udvikling af kompetencer, som børnene skal mestre for at få den bedste overgang til skole – vi arbejder ud fra Skolepyramiden.