Mere om stuerne

Her kommer en kort præsentation af de forskellige grupper i huset.

Rollingerne

1 til 2 år

Rollinger – børn fra 0 til 2 år. Hos Rollingerne er der fokus på tryghed, nærvær og omsorg samt relationsarbejde i forhold til både børn og forældre.

Spirerne

2 til 3 år

Spirer – før-børnehavebørn fra 2 til 3 år. Hos Spirerne er der fokus på udvikling af kompetencer, som børnene skal mestre for at få den bedste overgang til børnehaven eks. selvhjulpenhed, sproglige kompetencer og sociale kompetencer

Regnbuerne

3 til 5 år

Regnbuerne – børn fra 3 til 5 år. Hos Regnbuerne er der fokus på mestring personligt, fagligt og socialt. 

Astronauter

5+ år

Astronauter – førskolebørn. Hos Astronauterne er der fokus på udvikling af kompetencer, som børnene skal mestre for at få den bedste overgang til skole – vi arbejder ud fra Skolepyramiden.