Vuggestue

Velkommen i vuggestuen i den privatejede institution Børnehuset Vimmerby. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende, til sammen at skabe en institutionstid med et godt forældresamarbejde og en gensidig interesse for ét, nemlig jeres barn. Vi vil bestræbe os på at gøre vuggestuetiden hos os, til så god og tryg en periode i jeres barns liv som muligt.

Fysisk indretning

Vi har 2 rum, et badeværelse med wc/puslefaciliteter og en garderobe, som er forbeholdt vuggestuebørnene. Vi har endvidere i huset et stort multirum, som vi har 2 formiddage om
ugen. Desuden har vi vores egen legeplads, som er adskilt fra børnehavens. I de første timer og de sidste timer hver dag, er vi sammen med børnehaven i fællesrummet.

Barnets første tid i vuggestuen

Når barnet starter i vuggestuen planlægger vi sammen med jer, hvordan den første tid i vuggestuen skal forløbe. Vores erfaring siger, at der er stor forskel på, hvordan I og jeres barn håndterer den første tid hos os. Det er derfor vigtigt, at en af forældrene er med den første tid. Det er krævende for et lille barn at skulle vænne sig til mange nye børn og voksne, og det er vigtigt for især de helt små, at de første dage ikke bliver for lange. Har du/I brug for at vide, hvordan dit barn har det, er du til en hver tid velkommen til at ringe til os.
At begynde i vuggestue medfører store forandringer i et barns liv. Nye oplevelser og udfordringer i samværet med andre vil stimulere barnets udvikling. Rammerne
herfor skabes af os i Børnehuset Vimmerby og i samarbejde med jer forældre. De rammer er vigtige for at barnet trives her og kan udvikle sig i et trygt og stabilt miljø.

Pædagogik

I vuggestuen bruger vi Marte Meo principperne, da vi mener disse kan være medskabende til, at barnet bliver bevidst om sig selv og sine handlinger, de andre børn og voksne omkring det og styrker sproget. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vi respekterer barnet som et selvstændigt individ, der er i stand til selv at vælge, i det omfang, barnets udvikling tillader det.
I Vimmerby har vi prioriteret, at have en høj normering, og derfor vil vi gerne være nærværende voksne, som har tid til at fordybe os med børnene, så vi kan støtte dem i deres udvikling.