Vuggestue

Velkommen i vuggestuen i den privatejede institution Børnehuset Vimmerby. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende, til sammen at skabe en institutionstid med et godt forældresamarbejde og en gensidig interesse for ét, nemlig jeres barn. Vi vil bestræbe os på at gøre vuggestuetiden hos os, til så god og tryg en periode i jeres barns liv som muligt.

Fysisk indretning

Vi har 2 rum, et badeværelse med wc/puslefaciliteter og en garderobe, som er forbeholdt vuggestuebørnene. Vi har endvidere i huset et stort multirum, som vi har 2 formiddage om
ugen. Desuden har vi vores egen legeplads, som er adskilt fra børnehavens. I de første timer og de sidste timer hver dag, er vi sammen med børnehaven i fællesrummet.

Barnets første tid i vuggestuen

Når barnet starter i vuggestuen planlægger vi sammen med jer, hvordan den første tid i vuggestuen skal forløbe. Vores erfaring siger, at der er stor forskel på, hvordan I og jeres barn håndterer den første tid hos os. Det er derfor vigtigt, at en af forældrene er med den første tid. Det er krævende for et lille barn at skulle vænne sig til mange nye børn og voksne, og det er vigtigt for især de helt små, at de første dage ikke bliver for lange. Har du/I brug for at vide, hvordan dit barn har det, er du til en hver tid velkommen til at ringe til os.
At begynde i vuggestue medfører store forandringer i et barns liv. Nye oplevelser og udfordringer i samværet med andre vil stimulere barnets udvikling. Rammerne herfor skabes af os i Børnehuset Vimmerby og i samarbejde med jer forældre. De rammer er vigtige for at barnet trives her og kan udvikle sig i et trygt og stabilt miljø.

Pædagogik

(Fra evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan. – Læs evt. mere her: Læreplan)
I Børnehuset Vimmerby tilrettelægges det pædagogiske arbejde således, at det enkelte barn sikres den bedst mulige udvikling og læring i hele dets hverdag.

Børn har lært noget, når de kan noget mere end før, mestrer nye færdigheder, ved mere end før, ser på sig selv og andre på nye måder, og andre ser på dem på nye måder. Læring er også et spørgsmål om dannelse, relationer og identitet og vi er optaget af de læringsmiljøer, hvor barnet lærer – både i og uden for Vimmerby. Derfor er familien og barnets netværk som læringsmiljøer helt central.

Vi forventer noget af alle børn og de kan alle forvente noget af os. Alle børn – uanset alder og livsomstændigheder – har krav på at blive udfordret og stimuleret således, at der sker en sikring af progression i deres læring og muligheder for deltagelse ud fra netop deres ståsted. Som fagprofessionelle er det vores opgave at facilitere og forankre det perspektiv – et perspektiv, som også rummer trivsel, mestring, sundhed og dannelse.

I Børnehuset Vimmerby sætter vi ”Barnet i centrum” – det betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og bringer de pædagogiske redskaber i spil, som matcher barnets behov. For alle børn gælder det, at vi – i samarbejde med forældrene – skaber balance på et balancebræt.