Forside

Velkommen til Børnehuset Vimmerby

Vi er et privat børnehus med vuggestue og børnehave

I børnehaven har vi plads til 30 børn, plus førskolegruppe og vi er 4 pædagoger og. I vuggestuen har vi plads til 15 børn og vi er 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælper.

Vi er en institution med kristne værdier, som ønsker at have Gud med i vores hverdag og udmønte Guds ord i praksis og her i Børnehuset Vimmerby. Det er meget vigtigt for os at fastslå at vi ikke er tilknyttet nogen bestemt kirkelig organisation, men er startet op på frivillig/privat basis. Dermed ønsker vi at alle skal være velkommen og føle sig som en del af vores hus uanset tilhørsforhold til kirke eller ej.

Lidt historie

Børnehusets historie går tilbage til år 2000 hvor en forældregruppe med tilknytning til Filipskolen startede den lille puljebørnehave Børnehaven Vimmerby. Den blev dannet på et kristen grundlag og sad til leje i en villa med hjemlig hygge i Aalborg Øst. Børnehaven voksede år for år og vores mål var at blive to grupper på 14 børn, samt at få vores egne lokaler. Dette børnetal var midlertidigt for lille til at vi kunne realisere vores drøm om eget hus, hvorfor ideen med at udvide med en vuggestue opstod.

Den 11. august 2008 tog vi første spadestik til Børnehuset Vimmerby. Vi blev til en privat 0-6 års institution og byggede et hus på 350 m2. Den nye institution rummer 2 børnehavegrupper af 15 børn og 1 vuggestuegruppe på 15 børn, samt en førskolegruppe. Den nye institution på Byplanvej 103 i Gug, blev taget i brug d. 1. marts 2009.