Børnehaven

Fysisk indretning

I børnehaven er der 3 grupper. Stjerner og Raketter – og Astronauter som er vores førskoleskole. Børnehaven er normeret til 40 børn.
Der er i tilknytning til stuerne et kreativt værksted. I forlængelse af garderoben findes badeværelset med toiletter og puslefaciliteter.

Udendørs er der gode faciliteter med ca. 1200 m2 legeplads, hvor der er rig mulighed for, at børnene kan udfolde sig motorisk. Der er græs, bakker, gynger, træstammer til at lege og balancere på, en lille skov til at lege og bygge huler i, stor sandkasse og legeredskaber og legetårn. Vimmerby ligger op til et stort stisystem og grønne arealer, hvor der er rig mulighed for mange gåture og aktiviteter på andre legepladser, væk fra farlige veje. Vi har en dejlig bålhytte som vi flittigt bruger.

I huset er der et stort alrum som er samlingspunkt for alle børnene. Her er også køkkenet placeret hvor der laves mad til hele huset. Vi har også et multirum, hvor der er plads til motoriske udfoldelser, teater og musik.

Pædagogik

(Fra evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan. – Læs evt. mere her: Læreplan)
I Børnehuset Vimmerby tilrettelægges det pædagogiske arbejde således, at det enkelte barn sikres den bedst mulige udvikling og læring i hele dets hverdag.

Børn har lært noget, når de kan noget mere end før, mestrer nye færdigheder, ved mere end før, ser på sig selv og andre på nye måder, og andre ser på dem på nye måder. Læring er også et spørgsmål om dannelse, relationer og identitet og vi er optaget af de læringsmiljøer, hvor barnet lærer – både i og uden for Vimmerby. Derfor er familien og barnets netværk som læringsmiljøer helt central.

Vi forventer noget af alle børn og de kan alle forvente noget af os. Alle børn – uanset alder og livsomstændigheder – har krav på at blive udfordret og stimuleret således, at der sker en sikring af progression i deres læring og muligheder for deltagelse ud fra netop deres ståsted. Som fagprofessionelle er det vores opgave at facilitere og forankre det perspektiv – et perspektiv, som også rummer trivsel, mestring, sundhed og dannelse.

I Børnehuset Vimmerby sætter vi ”Barnet i centrum” – det betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og bringer de pædagogiske redskaber i spil, som matcher barnets behov. For alle børn gælder det, at vi – i samarbejde med forældrene – skaber balance på et balancebræt.