Hvem er vi?

.
Vi er et selvejende børnehus med vuggestue og børnehave.

I børnehaven har vi plads til 28 børn og vi er 3 pædagoger, 1 ergoterapeut og 1 studerende. I vuggestuen har vi plads til 12 børn og vi er 2 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper og 1 studerende.

Vi er en institution med kristne værdier, som ønsker at have Gud med i vores hverdag og udmønte Guds ord i praksis og her i Børnehuset Vimmerby. Det er meget vigtigt for os at fastslå at vi ikke er tilknyttet nogen bestemt kirkelig organisation, men er startet op på frivillig/privat basis. Dermed ønsker vi at alle skal være velkommen og føle sig som en del af vores hus uanset tilhørsforhold til kirke eller ej.
.

Lidt historie:

Børnehusets historie går tilbage til år 2000 hvor en forældregruppe med tilknytning til Filipskolen startede den lille puljebørnehave Børnehaven Vimmerby. Den blev dannet på et kristen grundlag og sad til leje i en villa med hjemlig hygge i Aalborg Øst. Børnehaven voksede år for år og vores mål var at blive to grupper på 14 børn, samt at få vores egne lokaler. Dette børnetal var midlertidigt for lille til at vi kunne realisere vores drøm om eget hus, hvorfor ideen med at udvide med en vuggestue opstod.

Den 11. august 2008 tog vi første spadestik til Børnehuset Vimmerby. Vi blev til en privat 0-6 års institution og byggede et hus på 350 m2. Den nye institution rummer 2 børnehavegrupper af 14 børn og 1 vuggestuegruppe på 12 børn. Den nye institution på Byplanvej 103 i Gug, blev taget i brug d. 1. marts 2009.
.

Vi lægger vægt på:

  • at fremme de musiske og kreative evner
  • at sansemotoriske aktiviteter fylder meget i hverdagen både ude og inde
  • at bibelens ord bliver udmøntet i praksis
  • at skabe trygge rammer, hvor der er tid til knus, sjov og ballade
  • at være nærværende voksne, der følger og ser det enkelte barn
  • at have et aktivt forældresamarbejde
    .

Interesseret?

Har dette vakt din/jeres interesse for at møde et anderledes børnehus, så se mere under Perspektivplan eller find os på facebook: https://www.facebook.com/vimmerby.dk

.

Kontakt

Du finder os på Byplanvej 103, 9210 Aalborg,
Tlf. 98 15 11 16.

Email:
Vimmerby@vimmerby.dk

Åbningstid: 6.30 – 16.30, fredag 6.30 – 16.00

Der er lukket for kommentarer.